Møteplan 2022

Utvalg

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Kommunestyret

26 

 3

17-29 

28 

 19

 16

-

-

1-29

27

24 

8*

Formannskapet

25

-

8-29

21

10-24

14

-

23

20

18

8**-22*

 

-

Kontrollutvalget

-

7

28

-

2

-

-

-

5

24

28

-

Hovedutvalg for administrasjon

24

-

7

-

2

13

-

29

19

3

21

-

Hovedutvalg for helse og omsorg

19

-

2

20

4

1

-

-

7

5

16

-

Hovedutvalg for Oppvekst

20

-

3

7

-

2

-

-

8

6

17

-

Hovedutvalg for samfunn og miljø

20

-

3

-

5

2

-

-

8

6

17

-

Hovedutvalg for plan og bygg

19

16

2-29

-

4

1-13

-

24

7

5

16

7

Eldrerådet

17

28

-

19

2-30

-

-

-

5

-

14

-

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

17

28

-

19

2-30

-

-

-

5

-

14

-

Havnestyret

17

15

15

19

11

21

-

-

6

4

15

-

Ungdomsrådet

17

28

-

-

30

-

-

-

5

-

14

-

Innvandrerrådet

18

-

1

-

31

-

-

-

6

-

15

-

Omstillingsstyret

27

-

10

-

5

9-10

-

25

28

26

-

1-2

Arbeidsmiljøutvalget     -    17   -    -   -   2   -    -   15   -     17   -
Viltnemd     -   23   -      27    25   -   -      24    -    -       -   14

                                                                                                                                                                                            Oppdatert  12.09.22

*Budsjettbehandling

** Budsjettet legges frem

- Møtet avlyst