Møteplan 2021

Utvalg

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Kommunestyret

14

11

11,25

22

6,27

17

-

-

2-30

7

11

9*

Formannskapet

26

16

15,23

27

25

15

-

31

28

26

9, 23*

-

Kontrollutvalget

-

8

29

-

10

-

-

-

6

25

-

13

Hovedutvalg for administrasjon

25

15

-

7

18

14

-

-

27

25

22

-

Hovedutvalg for helse og omsorg

20

-

17

21

11**

2

-

25

22

27

17

-

Hovedutvalg for Oppvekst

21

-

4

8

10

3

-

26

23

21

18

-

Hovedutvalg for samfunn og miljø

21

-

4

15

10

3

-

26

23

21

18

-

Hovedutvalg for plan og bygg

20**

10

3

14

19

9,16

-

25

22

20

17

1

Eldrerådet

18

-

15

19

31

-

 

-

20

25

15

-

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

18

-

15

6,19

31

-

 

-

20

25

15

-

Havnestyret

19

9

2

13

11

1

-

24

21

19

16

-

Ungdomsrådet

18

-

1

7

31

-

 

-

20

18

15

-

Innvandrerrådet

19

-

2

6

-

1

 

-

21

19

16

-

Omstillingsstyret

29

18

24

-

5

22

-

26

27

28

25,26

-

                                                                                                                                                                                                                             Oppdatert  24.11.21

*Budsjettbehandling

** møte avlyst