Møteplan 2021

Utvalg

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Kommunestyret

14

11

11

22

6,27

17

-

-

2

7

11

9*

Formannskapet

26

16

23

27

25

15

-

31

28

26

23*

-

Kontrollutvalget

-

8

29

-

10

-

-

-

6

25

29

-

Hovedutvalg for administrasjon

25

15

22

26

-

14

-

-

27

25

22

-

Hovedutvalg for helse og omsorg

20

-

3

14

11

2

-

25

22

20

17

-

Hovedutvalg for Oppvekst

21

-

4

15

12

3

-

26

23

21

18

-

Hovedutvalg for samfunn og miljø

21

-

4

15

12

3

-

26

23

21

18

-

Hovedutvalg for plan og bygg

20**

10

3

14

11

2,16

-

25

22

20

17

1

Eldrerådet

18

-

1

12

31

-

 

-

20

18

15

-

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

18

-

1

12

31

-

 

-

20

18

15

-

Havnestyret

19

9

2

13

11

1

-

24

21

19

16

-

Ungdomsrådet

18

-

1

12

31

-

 

-

20

18

15

-

Innvandrerrådet

19

-

2

13

-

1

 

-

21

19

16

-

Omstillingsstyret

29

18

24

-

4

15

-

25

28

28

25,26

-

                                                                                                                                                                                                                             Oppdatert 6.1.2021

*Budsjettbehandling

** møte avlyst