Møteplan 2019

Utvalg Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Kommunestyret 17 12 7 4 7 13 - - 5 17* 6,7,14 12*
Formannskapet 29* 26 26 30 21 11 - - 3 1-29 26* -
Kontrollutvalget - 4 18 - 6 - - - 2 - x 2
Hovedutvalg for administrasjon 29 26 - 30 21 11 - - 3 1-29 26 -
Hovedutvalg for helse og omsorg 23 - 13 - 2 5 - 28 - 2 20 -
Hovedutvalg for oppvekst 24 - 21 - 2 6 - 29 - 3 21 -
Hovedutvalg for samfunn 24 - 14 - 2 6 - 29 - 3 21 -
Hovedutvalg for plan, bygg og miljø 23 13 20 10-29 15 12 - 28 - 2-30 20 4
Eldrerådet 21 - 11 - 6-27 - - - 30 - 18 -
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21 - 11 - 6-27 - - - 30 - 18 -
Havnestyret 24 14 14 - 9 6 - - - 3 21 -
Ungdomsrådet 21 - 11 - - - - - - - 18 -
Arbeidsmiljøutvalget 24 - - 12 - - - - 19 - 14 -
Ankeutvalget - - - - 21 - - - - - 26 -
Innvandrerrådet 22 - 12 - 7 4 - - - 1 19 -