Møteplan 2019

Møteplan 2019
Utvalg Mars Apr. Mai Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Kommunestyret 7 4 7 13 - 5-26 17* 6,7,14 12*
Formannskapet 26 30 21 11 - 3-23 1-29 26* -
Kontrollutvalget 18 - 6 - - 2 - x 2
Hovedutvalg for administrasjon - 30 - 11 - 3 1-29 26 -
Hovedutvalg for helse og omsorg 13 - 2 5 28 - 2 20 -
Hovedutvalg for oppvekst 21 - 2 6 29 - 3 21 -
Hovedutvalg for samfunn 14 - 2-28 - 29 - 3 21 -
Hovedutvalg for plan, bygg og miljø 20 10-29 15 12 28 25 2-30 20 4
Eldrerådet 11 - 6-27 - - 30 - 18 -
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11 - 6-27 - - 30 - 18 -
Havnestyret 14 - 9 6 - - 3 21 -
Ungdomsrådet 11 - - - - - - 18 -
Arbeidsmiljøutvalget - 12 - - - 19 - 14 -
Ankeutvalget - - - - - - - 26 -
Innvandrerrådet 12 - 7 4 - - 1 19 -