Møteplan 2018

Utvalg Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Kommunestyret 18 8 8 12 3 14 - - 13 4 8 13*
Formannskapet - 1-27 22 26 - 12 - - 4-25 30 27* -
Kontrollutvalget - 12 19 - 7 4 - - 17 29 - 10
Hovedutvalg for administrasjon - 1-27 22 24 - 12 - - 4-25 30 27 -
Hovedutvalg for helse og omsorg 29 14 14 18 30 - - 29 19 17 21 -
Hovedutvalg for oppvekst 25 15 15 19 30 - - 30 20 18 22 -
Hovedutvalg for samfunn 25 15 15 19 31 - - 30 20 18 22 -
Hovedutvalg for plan, bygg og miljø 24 14 14 18 23 13 - 22 19 17 14 5
Eldrerådet - 12 - 16 28 - - 27 17 15 19 -
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22 12 - 16 28 - - 27 17 15 19 -
Havnestyret 24 14 21 - 2 20 - 29 - 3 7 5
Ungdomsrådet - 5 5 9 - 11 - - 10 1 5 10
Arbeidsmiljøutvalget 25 - - 12 - 7 - - - 18 15 -
Ankeutvalget - - 22 - - 12 - - 4 - 27 -
Innvandrerrådet 23 13 - 17 29 - - 28 18 16 20 -