Møteplan 2017

Utvalg Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Kommunestyret - 2 9 6 11 15 - - 19 5 9 14*
Formannskapet 24 28 28 - 2 13 - - 5-26 31 28* -
Kontrollutvalget - 6 - 24 22 - - - 18 30 - 4
Hovedutvalg for administrasjon 24 28 28 - 2 13 - - 5-26 31 28 -
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 18 15 15 26 31 - - 30 20 18 22 -
Hovedutvalg for læring og utvikling 19 16 16 27 - 1 - 31 21 19 23 -
Hovedutvalg for samfunn 19 16 16 27 - 1 - 31 21 19 23 -
Hovedutvalg for plan, bygg og miljø 18 15 22 26 10-31 14 - 23 20 18 15 6
Eldrerådet 16 13 - 24 29 - - 28 18 16 20 -
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16 13 - 24 29 - - 28 18 16 20 -
Havnestyret 18 15 29 - 3 21 - 30 - 4 8 5
Ungdomsrådet - 6 6 10 15 12 - 28 - 2 6 11
Arbeidsmiljøutvalget 26 - - 6 - 8 - - - 19 16 -
Ankeutvalget - 28 28 - - 13 - - 5 - 28 -
Innvandrerrådet 17 14 14 25 30 - - 29 19 17 21 -

* Budsjettmøter – FSK 28.11 blir heldagsmøte                                                Oppdatert 6.9.2017