E18 Dørdal-Grimstad: Kommunedelplan lagt ut til offentlig høring

Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vedtok 10. april 2019 å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

Styret for det interkommunale plansamarbeidet legger med dette ut forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad på høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 11-14. Planforslaget omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Viktige dokumenter i saken ligger på Arendal Kommune sin hjemmeside på denne linken.

Merknader til planforslaget skal sendes til Ny Veier AS. Vi anbefaler at Nye Veiers medvirkningsportal benyttes for dette.  Alternativt kan merknad sendes pr. epost til e18dg@asplanviak.no eller brev til Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika.

Høringsfristen er 28. mai 2019. Merk emnefelt med E18 DG - Innspill planarbeid.

Spørsmål om planforslaget rettes til Kragerø kommune:

  • Per Arstein , tlf. 992 05 763, epost per.arstein@kragero.kommune.no
  • Trond Hjellvik, tlf. 410 82 538, epost trond.hjellvik@kragero.kommune.no

Spørsmål kan også stilles til Nye Veier AS v/Rune Sølland på e-post rune.solland@nyeveier.no.

NB! I forbindelse med høringen avholdes åpent informasjons- og dialogmøte i Grendehuset, Sannidal ungdomsskole 23. april kl. 18 - 20. Informasjon om møtet finner du på denne linken.