Begrenset høring og offentlig ettersyn - Kommuneplan 2018-2030

Eventuelle innspill eller merknader må være innkommet innen 14.07.2019.

Kragerø Kommunestyret vedtok i møte 12.02.2019, sak 7/19 å godkjenne Kommuneplan for Kragerø 2018-2030. Det ble i samme møte vedtatt å legge 4 nye områder i kommuneplanens arealdel ut til begrenset høring og offentlig ettersyn.

Innspill eller merknader kan sendes som brev til:

Kragerø kommune, bygg og areal, postboks 128, 3791 Kragerø.

Eller som epost til: post@kragero.kommune.no      

Merk epost eller konvolutten med «Begrenset høring kommuneplan»

Eventuelle innspill eller merknader må være innkommet innen 14.07.2019.

Sakspapirer fra Kommunestyret finnes også på Kragerø kommune sin hjemmeside under «Møter og saksdokumenter».

Saksbehandlere:

Joacim M. Larsen, tlf:99205765

Trond Hjellvik, tlf:41082538

 

Per Arstein

Bygningssjef

 

Vedlegg