Melding om vedtak - fastsettelse av planprogram - Detaljregulering for Kragerøfjorden

Kommunestyret behandlet saken i møte den 01.09.2022, sak 95/22 og fattet følgende vedtak: 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §12-9 fastsettes planprogram for detaljregulering for Kragerøfjorden».

Vedlegg:

1. Saksprotokoll Kommunestyret (PDF, 65 kB)

2. Saksfremstilling  (PDF, 311 kB)

3. Merknader samlet (PDF, 3 MB)

4. Planprogram Kragerøfjorden (PDF, 2 MB)