Godkjent Plan – Gbnr 12/860 m.fl – Detaljregulering for Kalstadsenteret

Kommunestyret vedtok i møte den 24.11.2022, sak 119/22, med hjemmel i plan og bygningsloven §12-12 følgende plan: PlandID 192 – Gbnr 12/860 m.fl – Detaljregulering for Kalstadsenteret. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for fremtidig arealbruk i området. 

Kommunestyrets vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12—12 vedtas detaljregulering for gbnr. 12/860 – Kalstadsenteret, planID 192, plankart og planbestemmelser datert 20.10.2022 med følgende tillegg: Samtlige av p-plassene tiltenkt nytt boligformål skal være tilrettelagt for ladning av el-bil, samt stikkontakter for ladning av el-sykler i området avsatt til el-sykkelpark.  

Dokumentene i saken. 

I Kommunestyre- sak 119/22 kan du i tillegg til saksprotokollen se alle saksdokumentene som ble lagt frem ved behandling av plansaken.  

Ønsker du å påklage vedtaket? 

Du kan påklage vedtaket innen 12.02.2023 jf. Forvaltningsloven §§29, 32 og 36. 

Klagen kan sendes til post@kragero.kommune.no eller til Kragerø kommune, Bygg og areal, postboks 

Har du spørsmål? 

Da kan du kontakte Joacim Myra Larsen på telefon 99205765, eller på e-post joacim.m.larsen@kragero.kommune.no