Godkjent plan - Detaljregulering for Skiensund

Kommunestyret vedtok i møte den 16.06.2022, sak 79/22, med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 følgende plan: PlanID 53B – Gbnr 23/290, 23/237 - Detaljregulering for Skiensund

Planområdet ligger på Borteid-halvøya, ca. 15km fra Kragerø sentrum.  Planen gir anledning til oppføring av inntil 10 nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur.

Hele saken med tilhørende dokumenter finnes på Kragerø kommune sin nettside:

Kommunestyret 16.06.2022 - Kragerø kommune

Vedtaket kan påklages innen 30.10.2022, jfr. Forvaltningsloven §29, §32 og §36. Klagen kan sendes til post@kragero.kommune.no eller til virksomhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø.

Vedlegg:

1. Saksprotokoll (PDF, 93 kB)

2. Plankart (PDF, 545 kB)

3. Planbestemmelser (PDF, 153 kB)

4. Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

5. ROS-analyse (PDF, 891 kB)