Jomfrulandsutstillingen

Jomfruland FyrstasjonJomfrulandsutstillingen, retningslinjer for deltagelse

Jomfrulandsutstillingen er en årlig begivenhet i den gamle Fyrmesterboligen på Jomfruland fyrstasjon, i perioden juni til august. Ansvarlig arrangør er Kragerø kommune, Kulturkontoret.
Utstillingen er en salgsutstilling og skal gjenspeile mangfoldet av kunstneriske uttrykk blant kunstnere med tilknytning til Kragerø.
I tillegg kan det inviteres gjesteutstillere og debutanter, uten direkte tilknytning til Kragerø.
Utstillingslokalene har visse begrensninger, da lokalene opprinnelig har vært et gammelt bolighus, med lav takhøyde og flere vinduer i hvert rom. Det må derfor settes krav til arbeidenes format mht. størrelse og omfang.
Innrammede arbeider må ikke overskride 100 cm x 100 cm
Tredimensjonale arbeider må ikke overskride 120 cm x ø 100cm

For nærmere informasjon kontakt: siri.fossen@kragero.kommune.no

Utstillingsinfo.:

Transport:
Kunstneren besørger selv frakt av sine arbeider til utstillingen. Det kreves transportsikker emballasje.

Leveringsadresse:
Kragerø kommune, Kulturkontoret, Rådhusgata 5, 3770 Kragerø
Ved forsendelse fra utlandet må innsenderen selv ordne med nødvendige lisenser og fortolling.

Retur:
Etter endt utstilling returneres arbeidene av Kragerø kommune.
Kunstner har ikke anledning til å forandre eller fjerne sitt/sine arbeider før utstillingens slutt, uten samtykke fra arrangør.

Arbeider:
Videoverk skal lages i loop for endelig visning om ikke annet er avtalt, og leveres med fremviserutstyr.
Alle arbeider skal leveres ferdige til opphenging.
Større arbeider skal ha avstivede rammer.
Alle kunstverk skal merkes med nr., tittel, produksjonsår og pris.

Forsikring:
Arbeidene forsikres etter verdi/salgssum.
Alle arbeider holdes forsikret av Kragerø kommune i utstillingsperioden og under returforsendelsen.

Salg:
Ved salg beregnes det 30 % i provisjon til arrangøren.
I hht. gjeldende regler vil kjøper bli belastet med 5% avgift til Bildende kunstneres hjelpefond.

Kontaktinfo

Siri Fossen
Kulturkonsulent
E-post