Jomfrulandsstipendet

Jomfrulandsstipendet for 2018 er tildelt Marilyn A. Owens.

Søknadsfristen for å søke Jomfrulandsstipendet 2020 er 1.06.20.

Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune deler i fellesskap ut Jomfrulandsstipendet, som er på kr 25 000,00.

Det stilles ingen krav om tilknytning til Telemark for å søke stipendet.

Alle profesjonelle kunstnere som er tilknyttet en av kunstnerorganisasjonene kan søke.

Stipendiaten må ha tilholde på Jomfruland i september/oktober, og gratis husvære vil bli stilt til disposisjon. 

Stipendiaten plikter å holde utstilling i Kragerø Kunstforening påfølgende år.

Søknadsfristen er 1.  juni  hvert år. Det er ikke noe eget søknadsskjema for stipendet. Søknad med kortfattet beskrivelse av kunstnerskap og prosjektet det skal arbeides med på Jomfruland sendes på epost til post.arkiv@t-fk.no. Vi ser spesielt etter søkere som har prosjekter som relaterer seg til Jomfruland.

For billedmateriale ønsker vi fortrinnsvis henvisning til en nettside. Bilder kan også sendes separat til line-ruud.orslien@t-fk.no.

Stipendet juryeres av kulturkonsulent i Kragerø kommune Siri Fossen, en representant for Kragerø kunstforening og kunstrådgiver i Telemark fylkeskommune Line Ruud Ørslien.

Tidligere har blant andre Sein Are Kjærås Dahl, Lisa Him Jensen, Anne Karin Jordtveit, Johannes Høie og Filippa Barkman, Martine Linge, Mikkel Wettre, Axel Tostrup-Evensen, Bjørn-Sigurd Tufta og Ragnhild Ohma fått stipendet.