Sannidal samfunnshus

Sannidal samfunnshus består av en gymsal på ca 200 kvm med tilhørende dusjanlegg.

Hallene leies ut til arrangementer og overnatting.

 

 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
14.30 - 15.45 Etter skoletid Etter skoletid Etter skoletid
15.00 - 16.00 Sannidal U-lag
16.00 - 16.30 Sannidal U-lag Sannidal IL
16.30 - 17.00 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL
17.00 - 17.30 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL
17.30 - 18.00 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL
18.00 - 18.30 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL
18.30 - 19.00 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Kalas ungdomsklubb Sannidal IL Sannidal IL
19.00 - 19.30 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Kalas ungdomsklubb Sannidal IL
19.30 - 20.00 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Kalas ungdomsklubb Sannidal IL
20.00 - 20.30 Sannidal U-lag Sannidal old boys Krik Sannidal IL Kalas ungdomsklubb
20.30 - 21.00 Sannidal U-lag Sannidal old boys Krik Sannidal IL Kalas ungdomsklubb
21,00 - 21,30 Sannidal U-lag Sannidal old boys Krik Kalas ungdomsklubb
21,30 - 22,00 Sannidal U-lag Krik Kalas ungdomsklubb