Sannidal grendehus

Sannidal grendehus består av en gymsal på ca 155 kvm med tilhørende dusjanlegg.

Hallene leies ut til arrangementer og overnatting.

 

Sannidal grendehus
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30 Badmintongruppa SIL G6 Badminton f. 01.01.19
16.30 - 17.00 Badmintongruppa SIL G6 Sannidal S. musikk Badminton f. 01.01.19
17.00 - 17.30 SIL G10 SIL G6 Sannidal Ishockey Sannidal S. musikk
17.30 - 18.00 SIL G10 Sannidal S. musikk Sannidal Ishockey Sannidal S.musikk
18.00 - 18.30 SIL G10 Sannidal S. musikk Sannidal Ishockey Sannidal S.musikk
18.30 - 19.00 SIL G12 SIL G13 Sannidal Ishockey Sannidal S.musikk
19.00 - 19.30 SIL G12 SIL G13 SIL G16 Sannidal S.musikk
19.30 - 20.00 SIL G12 SIL G13 SIL G16 Sannidal S.musikk
20.00 - 20.30 SIL A-lag Damer SIL G16 Sannidal S.musikk
20.30 - 21.00 SIL A-lag Damer SIL G16 Sannidal S.musikk
21:00 - 21:30 SIL A-lag Damer SIL G16