Andre lokaler

Andre lokaler består av div. klasserom, auditoriet og amfier på forskjellige bygg.

Andre lokaler
Rom Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Kragerø læringssenter, bygg B 18.00-21.00 Kragerø Damekor
Kragerø skole-musikkrom, lille amfi, store amfi, kantine 16.00-21.00 Kragerø barneteater 17.00-21.00 Kragerø skolekorps
Kragerø læringssenter, kantina 19.00-21.30 Karisma
Kragerø læringssenter, kl. rom bygg B 18.00-21.30 Kragerø musikkorps
Levangsheia skole, biblioteket 15.00-15.45 Støle Kirkes barnekor
Sannidal skole, grupperom 2.etg 14.30-17.00 Kulturskolen
Sannidal skole, 2 grupperom i 2. etg., kunst- og håndtverksrommet og gulv v/amfiet 17.00-21.00 Sannidal Skolemusikkorps 17:30-22:00

Tilbakemelding