Sannidal grendehus

Sannidal grendehus består av en gymsal på ca 155 kvm med tilhørende dusjanlegg.

Hallene leies ut til arrangementer og overnatting.

 

Sannidal grendehus
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30 Badminton Badmintongruppa, fra jan. mnd
16.30 - 17.00 Badminton Badmintongruppa, fra jan. mnd
17.00 - 17.30 Sannidal s.musikk
17.30 - 18.00 Sannidal s.musikk
18.00 - 18.30 Sannidal IL- G/J-9 Sannidal s.musikk Sannidal IL-J 15
18.30 - 19.00 Sannidal IL- G/J-9 Sannidal s.musikk Sannidal IL-J 15
19.00 - 19.30 Sannidal IL- G/J-9 Sannidal s.musikk Sannidal IL-J 15
19.30 - 20.00 Sannidal s.musikk
20.00 - 20.30 Sannidal s.musikk Sannidal Old Boys
20.30 - 21.00 Sannidal s.musikk Sannidal Old Boys
21:00 - 21:30 Sannidal Old Boys
21:30 - 22:00