Sannidal samfunnshus

Sannidal samfunnshus består av en gymsal på ca 200 kvm med tilhørende dusjanlegg.

Hallene leies ut til arrangementer og overnatting.

 

 

Sannidal samfunnshus
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
14.30 - 15.45
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30 Kif Fotball G2011
16.30 - 17.00 Kif Fotball G2011
17.00 - 17.30 Sannidal IL-J15 Sannidal IL-G/J-7 Kif Fotball G2011 Sannidal IL-G16
17.30 - 18.00 Sannidal IL-J15 Sannidal IL-G/J-7 Sannidal IL-G11/12/13 Sannidal IL-G10 Kalas undomsklubb Sannidal IL-G16
18.00 - 18.30 Sannidal U-lag sannidal IL-G/J-8 Sannidal IL-G11/12/13 Sannidal IL-G10 Kalas ungdomsklubb Sannidal IL-G16
18.30 - 19.00 Sannidal U-lag sannidal IL-G/J-8 Sannidal IL-G11/12/13 Sannidal IL-J15 Kalas ungdomsklubb
19.00 - 19.30 Sannidal U-lag Sannidal IL-G/J-9 Krik Sannidal IL-J15 Kalas ungdomsklubb
19.30 - 20.00 Sannidal U-lag Sannidal IL-G/J-9 Krik Sannidal IL-G13 Kalas ungdomsklubb
20.00 - 20.30 Sannidal U-lag Sannidal IL-G16 Krik Sannidal IL-G13 Kalas ungdomsklubb
20.30 - 21.00 Sannidal U-lag Sannidal IL-G16 Krik Sannidal IL-G13 Kalas ungdomsklubb
21,00 - 21,30 Sannidal U-lag Sannidal IL-G13 Sannidal IL-G16 Kalas ungdomsklubb
21,30 - 22,00 Sannidal U-lag Sannidal IL-G13 Sannidal IL-G16 Kalas ungdomsklubb