Sannidal samfunnshus

Sannidal samfunnshus består av en gymsal på ca 200 kvm med tilhørende dusjanlegg.

Hallene leies ut til arrangementer og overnatting.

 

 

Sannidal samfunnshus
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
14.30 - 15.45
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30 Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL
17.30 - 18.00 Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Kalas undomsklubb Sannidal IL
18.00 - 18.30 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Kalas ungdomsklubb Sannidal IL
18.30 - 19.00 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL Kalas ungdomsklubb
19.00 - 19.30 Sannidal U-lag Sannidal IL Krik Sannidal IL Kalas ungdomsklubb
19.30 - 20.00 Sannidal U-lag Sannidal IL Krik Sannidal IL Kalas ungdomsklubb
20.00 - 20.30 Sannidal U-lag Sannidal IL Krik Sannidal IL Kalas ungdomsklubb
20.30 - 21.00 Sannidal U-lag Sannidal IL Krik Sannidal IL Kalas ungdomsklubb
21,00 - 21,30 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL Kalas ungdomsklubb
21,30 - 22,00 Sannidal U-lag Sannidal IL Sannidal IL Kalas ungdomsklubb