Sannidal samfunnshus

Sannidal samfunnshus består av en gymsal på ca 200 kvm med tilhørende dusjanlegg.

Hallene leies ut til arrangementer og overnatting.

 

 

Sannidal samfunnshus
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
14.30 - 15.45
15.00 - 16.00 Kalas ungdomsklubb Kalas ungdomsklubb Kalas ungdomsklubb
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30 Sannidal IL / J15 Sannidal IL / G7 Sannidal IL / G11
17.30 - 18.00 Sannidal IL / J15 Sannidal IL / G7 Sannidal IL / G11
18.00 - 18.30 Sannidal U-lag Sannidal IL / G8 Sannidal IL / G11 Sannidal IL / G9 Kalas ungdomsklubb Sannidal IL / G16
18.30 - 19.00 Sannidal U-lag Sannidal IL / G8 Sannidal IL / G9 Kalas ungdomsklubb Sannidal IL / G16
19.00 - 19.30 Sannidal U-lag Sannidal IL / G16 Krik Sannidal IL / G16 Kalas ungdomsklubb Sannidal IL / G16
19.30 - 20.00 Sannidal U-lag Sannidal IL / G16 Krik Sannidal IL / G16 Kalas ungdomsklubb Sannidal IL / G16
20.00 - 20.30 Sannidal U-lag Sannidal IL / G16 Krik Sannidal IL / G16 Kalas ungdomsklubb
20.30 - 21.00 Sannidal U-lag Krik Kalas ungdomsklubb
21,00 - 21,30 Sannidal U-lag Sannidal IL, Skigruppa Kalas ungdomsklubb
21,30 - 22,00 Sannidal U-lag Sannidal IL, Skigruppa Kalas ungdomsklubb