Støtte til høye strømutgifter sammen med Bostøtte

Høye strømpriserBostøtten er midlertidig styrket, slik at flere kan få støtte til høye strømutgifter.

Du kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt frem til 1.april.

Søknader for bostøtte bakover i tid må leveres på papirskjema til kommunens bostøttekontor eller på Servicesenteret, eller sendes i post til Kragerø kommune.

På grunn av høye strømpriser er bostøtten styrket i en periode. Det gjør at flere kan få bostøtte, og at mange får utbetalt mer bostøtte enn normalt for desember, januar og februar. I tillegg får alle som mottar bostøtte i denne perioden, utbetalt ekstra støtte til strøm. 

Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker, så tiltakene gjelder bostøtte som blir utbetalt i januar, februar og mars.

Dette er endringene:

  • Lavere egenandel og høyere inntektsgrenser
  • Reglene for formue er midlertidig fjernet
  • Ekstra støtte til strøm til alle som mottar bostøtte
  • Alle kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 1. april

Les mer om endringene her: Bostøtte til høye strømutgifter - Husbanken

Søk bostøtte her: Slik søker du om bostøtte - Husbanken