Boligkontoret

Boligkontoret i Kragerø ble opprettet i 2011 og har ansvar for kommunens arbeid med boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

 

Dette betyr at de som av ulike årsaker ikke klarer å skaffe seg bolig på egen hånd, kan ta kontakt med Boligkontoret for råd og veiledning.

Boligkontoret har også ansvar for Boligteamet som behandler søknader om kommunal utleiebolig, samt tildeling av disse.

Husbankens økonomiske støtteordninger ligger også i Boligkontoret: Bostøtte, Startlån og tilskudd.

Boligkontoret holder til i 3.etg i Administrasjonsbygget på Tangen, adresse Gamle Kragerøvei 12, 3770 Kragerø

Mailadresse: boligkontoret@kragero.kommune.no

Kontaktinfo

Inger Liv Grønnerød
Boligkonsulent
E-post
Mobil 992 17 457
Saksbehandler
Kjersti Thomassen
Boligkonsulent - fagansvarlig
E-post
Mobil 902 85 546
Spesialkonsulent *

Kart

Kartpunkt