Viktige endringer for helsestasjon

Vi reduserer kraftig på tilbudet og vil kun følge opp de minste barna, barnevaksiner og de med spesielle behov for oppfølging.

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet, for å begrense smittespredning.

Det er svært viktig at vi vaksinerer under koronautbruddet, for å unngå at andre sykdommer skal blusse opp. Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme til. Vi har stort fokus på hygiene og vi holder avstand der det er mulig.

Døren på Tangen er låst, så ring når du ankommer så blir du hentet. Hovednummer til helsestasjonen er  35 98 63 20

 

Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Ingen som er syke uansett årsak skal komme.
 • Ingen i karantene pga Covid-19 skal komme. 
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen. 
 • Dersom mulig, kun én voksen følger barnet. 
 • Ta med egen leke. Alle våre leker er fjernet. 
 • Foresatte vasker/desinfiserer hender når de kommer og når de går.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kapasitet-i-helsetjenesten

 

Barn: 

 • Nyfødte og de barna som skal ha vaksiner beholder sine timer.
 • Hjemmebesøk på helsestasjonen.
 • Åpen helsestasjon for barn opptil 6 uker og for nødvendige oppfølginger etter avtale om tidspunkt.
 • Opprettholder 6 uker, 6 mnd. og 12 mnd. konsultasjoner (legeundersøkelser) og konsultasjoner med vaksiner.
 • Helseundersøkelser som kan vente blir utsatt/avlyst inntil videre.
 • Helsesykepleierne er tilgjengelig på telefon, SMS og e-post.  
 • Alle som ikke skal møte vil få beskjed per telefon. Så har du ikke hørt noe, skal du møte. 
 • Følg med på Kragerø kommune sin nettside for fortløpende informasjon.

 

Gravide: 

 • Møt opp på avtalt time dersom du ikke har hørt noe annet. 
 • Ta kontakt på telefon, SMS og e-post for bestilling av time.
 • Jordmor er også tilgjengelig for henvendelser og konsultasjoner per telefon, SMS og e- post. 
 • Den gravide kommer alene til konsultasjonen.

Helsesykepleiere, jordmor, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom kan kontaktes og er tilgjengelig på telefon og e-post mellom kl. 8.00-15.30. Vi har økt kapasiteten for henvendelser på telefon.

Kontaktinformasjon til de ulike avdelingene finner du her.

 

Er du bekymret for et barn eller en ungdom ta kontakt med helsestasjonen eller ring alarmtelefon for barn og unge: 116 111