Velkommen tilbake til barnehage og skole

Vi ønsker alle barn og elever velkommen til et nytt barnehage- og skoleår. Pandemien Covid 19 vil fortsatt prege vår organisering av hverdagen i barnehage og skole. Ansatte, barn og foreldre må til enhver tid forholde seg til de smittevernstiltakene som gjelder.   

For å begrense smitte er det satt i gang en rekke tiltak i barnehage og skole. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagen og skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil smittevernstiltakene justeres. 

I Kragerø kommune har den enkelte barnehage og skole laget smittevernsrutiner for de ulike nivåene. Vi starter opp på gult nivå i trafikklysmodellen, og du vil finne mer informasjon om hva det konkret innebærer ved å gå til skolenes hjemmesider eller barnehagenes MyKid

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge: 

  • Syke personer skal ikke være i barnehagen eller skolen 

  • God hygiene 

  • Redusert kontakt mellom personer 

Ta kontakt med den enkelte barnehage eller skole dersom du har spørsmål til smittevernrutinene.  

Velkommen til et nytt barnehage- og skoleår!