Statusrapport fra Kragerø kommune om koronavirus

Oppsummering av status etter møte med de øvrige Telemarkskommunene og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, samt internt møte i utvidet kriseledelse i kommunen.

Status pr 18.03.20

Det er fortsatt ikke påvist smitte i Kragerø, 48 personer er testet. En del personer er i karantene som smitteforebyggende tiltak.

Mange kommunale tjenester går som normalt, men utføres på alternative måter for å forhindre smitte. Ansatte med arbeidsoppgaver som utføres hjemmefra benytter i utstrakt grad hjemmekontor, og mange møter gjennomføres digitalt. Der møter foregår ved fysisk deltagelse tas forholdsregler for å hindre smittefare.

Det er få barn i barnehage og skole. Muligheten for foresatte til å benytte seg av tilbud er utvidet til noen flere yrkeskategorier, det kan føre til at tallet øker.

Situasjonen i helse- og omsorgstjenestene er så langt under god kontroll, foreløpig ikke et fravær av personell som er vesentlig høyere enn normalt.

Det er lagt ut på nett en anmodning om at personer i Kragerø med helsefaglig kompetanse og som i dag ikke er yrkesaktive melder seg til tjeneste. Oppfordringen har gitt umiddelbar respons og viser at vi har en reserve å hente inn når behovet er der. I tillegg kartlegges kompetansen hos ansatte som i dag ikke arbeider innenfor helse – og omsorg med tanke på omdisponering av personalressurser.

Kommunen har begrenset eller avskåret mulighetene for tilgang til rådhuset og administrasjonsbygget på Tangen. Henvendelser bes gjort pr telefon eller epost. Dette har medført en betydelig økning i antall henvendelser via disse kanalene. Henvendelser svares opp fortløpende, men må prioriteres etter viktighet.

Mange henvendelser gjelder opphold på fritidseiendom. Kommunen ber alle etterkomme regjeringens sterke oppfordring til å oppholde seg i hjemkommunen sin og avslår derfor forespørsler om å få unntak fra «bestemmelsen». Kommunen anser at det i påsken vil være svært mange som vil ønske å være på hytta og ber regjeringen iverksette den vedtatte forskriften med forbud.

Ansamlinger av barn og unge i ballbinger, den kommende skateparken og lignende steder er uheldig og bør unngås. Oppfordring går ut til foreldre, og politiet vil oppsøke aktuelle steder og snakke mede dem som oppholder seg der.

Fastlegene vil gjennomføre flest mulig konsultasjoner over telefon og over nett. Tilgangen til legekontorene er begrenset. Det sendes ut sms til alle innbyggere i Kragerø om dette.

Legevakten styrker bemanningen fra kommende helg.

 

Inger Lysa
Kommunedirektør