Samlet oversikt over de fleste av kommunens tjenester under korona pandemien

Det er laget en samlet oversikt over åpningstider og ulike tiltak som Kragerø kommune har iverksatt i forbindelse med korona pandemien.

Kommunens tjenester i koronatiden

Rådhuset

Servicesenteret har åpent fra 11-15 mandag til fredag. Rådhuset er stengt utenom denne tiden. Har du avtale med saksbehandler utenom denne tiden ta kontakt med saksbehandler for å bli sluppet inn. Det er plassert ringeklokke på utsiden som går til servicesenteret.  Sentralbordet har åpent 0800-1530 mandag til fredag.

Administrasjonsbygget på Tangen

Fortsatt stengt. Det gjøres avtale med den enkelte ansatte pr telefon/e-post.

Svømmehallen

Svømmehallen er stengt, foreløpig ut 2020.

Kino

Vanlige kinoforestillinger fra tirsdag til søndag. Maks antall publikum 90. Godt tilrettelagt smittevern

Bibliotek

Biblioteket er åpent for publikum alle dager kl. 10-15 og lørdager 10-14. Vi har også Meråpent 07-23 mandag-fredag. Godt tilrettelagt smittevern

Ungdomsklubber/fritidsaktiviteter

Ungdomsklubbene Kalas i Sannidal, og Multi ungdomskafe i sentrum er åpne for grupper, hvor antall besøkende varierer ut fra lokalenes størrelse. Åpningstidene er delt opp slik at Kragerø Ungdomsskole, Sannidal Ungdomsskole og Kragerø videregående skole, har hver sine tider de kan bruke tilbudene. Godt tilrettelagt smittevern. For mer informasjon om åpningstider ta kontakt med klubbleder Tove Hjallum 45142593, tove.hjallum@kragero.kommune.no

Politiske møter

Alle politiske møter er digitale, kommunestyre, formannskap og alle hovedutvalg vil bli streamet på kommunens nett-tv. Sendingen fra Kommunestyre, formannskap og Hovedutvalg for plan og bygg vil bli lagret, øvrige hovedutvalg sendes kun live.

Omsorgsboliger

I de ordinære omsorgsboligene er det innført besøkstider, registrering av besøkende og maks 2 personer av gangen pr leilighet. Besøkende oppfordres til å holde avstand og følge generelle smittevernregler. Pårørende har fått informasjon om tidspunkt for besøk i de enkelte boligene.

Boliger for funksjonshemmede

Når det gjelder boliger for funksjonshemmede, har ikke de faste besøkstider, men besøkende blir oppfordret til å følge smittevernrestriksjoner. Det er innført restriksjoner i forhold til bruk av fellesareal.

Barnehage

Det er gitt tydelig informasjon via barnehagenes kommunikasjonskanal med foresatte, MyKid. Som hovedregel skal ikke foresatte inn i barnehagen.

Skole/SFO

Det er gitt tydelig informasjon via skolenes kommunikasjonskanal med foresatte, Visma Flyt skole. Som hovedregel skal ikke foresatte inn i skole/SFO.

Helsestasjonen/skolehelsetjenesten

Normal åpningstid, men alle må ha en timeavtale. Konsultasjoner går som planlagt.

Barneverntjenesten

Normal åpningstid, men alle må ringe på forhånd for å avtale møter. Møter avholdes fysisk eller på teams, avhengig av møtet.

Kompetanse og integrering

Normal åpningstid, alle må ha timeavtale.

Brannstasjonen

Brannstasjonen er stengt for publikum.

Feiing og tilsyn med piper og ildsteder er foreløpig innstilt. Henvendelser må skje på telefon eller e-post.

Vei og Park

Driftsavdelingen i Veg og Park er stengt for publikum, henvendelser må skje på telefon eller e-post.

Kulturkontoret

Kulturkontoret er betjent hver dag. 

Henvendelser til Servicesenteret eller benytt mulighet for å gjøre avtale direkte med ansatte. kultur@kragero.kommune.no

Kulturskolen

Gjennomfører ukentlig undervisningen på tilnærmet vanlig måte. Det er stort fokus på smittevern, og det er igangsatt en rekke smitteverntiltak. Istedenfor ordinære elevkonserter og samarbeidsprosjekter gjennomføres det alternative opplegg for elevene. Elevene på Visuell Kunst gjennomfører utstillinger som normalt.  Godt tilrettelagt smittevern.

Senior’n

Aktiviteter på Klubbhuset ved Kragerø Stadion de tre første dagene i uka. Trim med fysioterapeut og sosial møteplass. Formiddagskino noen ganger i måneden. Godt tilrettelagt smittevern.

Fritidstjenesten

Fritidskontakter som har avtale med beboere i omsorgsbolig må ta kontakt med boligen for å avtale besøk eller biltur/spasertur. Godt tilrettelagt smittevern.

TH-laget (tilrettelagt håndball, tidl. HU) er «satt på vent» inntil videre.

Stengt svømmehall rammer fritidstjenestens svømmegruppe.

NAV

Talenthuset følger opp innbyggere under 30 år, åpent for drop-in og timeavtaler fra kl 10-14. Lokalt smittevern er iverksatt. NAV nås også på tlf. 55 55 33 33 og via dine sider på www.nav.no

Kirkegata følger opp innbyggere over 30 år, åpent for drop-in og timeavtaler fra kl 10-14. Lokalt smittevern er iverksatt. NAV nås også på tlf. 55 55 33 33 og via dine sider på www.nav.no

Trening i grendehus og gymsaler

Trening i grendehus og gymsaler: ingen restriksjoner.

Tilfeldig utleie

Tilfeldig utleie er stoppet da utvidet kriseledelse ikke ønsker at det samles mange i arrangement nå.