Retningslinjer for besøkende til Marienlyst sykehjem i henhold til Covid-19

De fleste av Kragerøs sykehjemsbeboere er nå fullvaksinert mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom. I den forbindelse lettes det nå på besøksrestriksjoner i sykehjem.

De fleste av Kragerøs sykehjemsbeboere er nå fullvaksinert mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom. I den forbindelse lettes det nå på besøksrestriksjoner i sykehjem.

  • Beboer kan motta besøk av sine nærmeste, inntil 2 besøkende om gangen.
  • Munnbind er påkrevd hos beboere som ikke er fullvaksinerte
  • Besøkstider 11-14 og 16-19, besøk under måltid bør unngås.
  • Besøk avtales på forhånd, dette for å sikre mulighet ved behov for smittesporing
  • Besøk skjer fortsatt på beboerrom.
  • Man kan nå ha fysisk kontakt med beboer
  • Tilstrebe fortsatt 1 meter avstand til personal
  • Husk god hånd- og hostehygiene (sprit-dispenser utenfor hver avdeling)
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon og/eller Covid-19 må du holde deg hjemme og teste deg før du kan komme på besøk.
  • Ved terminal fase får besøkende fra kommuner med høyt smittepress komme på besøk etter avtale med personell og bruk av smittevernutstyr ifølge retningslinjer.

Kragerø kommune

16.02.2