Nye testkriterier

Fra onsdag 12. august ble det innført nye kriterier for å teste seg for covid-19. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan ta kontakt med legevakta 116117 for avklaring.

Kommunen anbefaler covid-19-testing for:

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test.

For ansatte og vikarer i helsetjenesten gjelder egne retningslinjer for testing.
Se egen informasjon

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, kan se an symptomene hjemme et par dager før testing.
Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. 

Testing for covid-19 er gratis.

Om prøvetaking i Kragerø