Lokale korona tiltak i Kragerø kommune pr. 04.01.21

På bakgrunn av nasjonale regler og anbefalinger har Kragerø kommune innført følgende lokale tiltak:

Felles for Kragerø kommune

 • Det er pålagt hjemmekontor for ansatte som har mulighet for dette. Det betyr i praksis at det vil være få tilgjengelige personer på rådhuset og administrasjonsbygget på Tangen. Dersom det ønskes kontakt med ansatte henvises det til å ta kontakt pr. telefon.
 • Det blir begrensninger i reiser som ikke er helt nødvendige. Fysiske kurs, konferanser og lignende avlyses.

Skole og barnehage

Smitteverntiltak i perioden 4. januar til 18. januar

Med bakgrunn i de nasjonale smitteverntiltakene som ble besluttet av regjeringen 3. januar 2021 vil det iverksettes følgende nye smitteverntiltak i skole med virkning fra 4. januar:

 • Sannidal ungdomsskole endrer drift til rødt nivå.
 • Kragerø skole 5-10 trinn endrer drift til rødt nivå.
 • Kragerø læringssenter endrer drift til rødt nivå.

De praktiske konsekvensene per skole finnes på deres respektive hjemmesider. Det blir også gitt informasjon via Min skole App.
Det er i dag besluttet i kommunens kriseledelse at øvrige skoler og barnehager viderefører smitteverntiltak på gult nivå – og det vil derfor ikke medføre endringer i tilbudet for disse gruppene.

Det understrekes likevel at ingen må møte til skole eller barnehage dersom det er mistanke om smitte eller ved sykdom.

Samfunn

 • Biblioteket holdes fortsatt åpent kl 10-15 (10-14 lørdager), men max 10 personer inne om gangen. Meråpent 07-23. Må ha adgangskontroll ift antallet som er inne til enhver tid, men ikke krav til å registrere navn/nr. Max 10 personer inne om gangen. Vi oppfordrer lånerne til å ikke oppholde seg i lokalene over lengre tid. Ikke adgang til møterom og det er kun hovedinngangen som er åpent. 
 • Kinoen er fortsatt åpen og viderefører allerede innførte tiltak. Ved salg av billetter er det et ledig sete mellom hver. 
 • Treningstilbudet ved Senior´n være stengt frem til 18.januar. 
 • Ungdomsklubbene inkl Multi stenges inntil videre. 
 • Kulturskolen går over til  nettbasert undervisning. Kulturskolen stenges for fysiske samlinger inntil videre. Foresatte og elever vil få informasjon om den praktiske gjennomføringen og om det pedagogiske opplegget. 
 • Fritidstjenesten er begrenset til kontakt pr telefon og evt. spaserturer med nødvendig avstand, men ikke hjemmebesøk. Kafeen i Folkets Hus og Fritidstjenestens ungdomsklubb holder stengt, foreløpig til 18.1.2021. Svømmegruppa og TH (tilrettelagt håndball) viderefører tidligere bestemmelse om å holde stengt. Det er ikke anledning til bilturer som en del av tjenesten, fordi det ikke er mulig å oppfylle kriteriene for avstand.