Kragerø åpner sine skoler neste uke

I tråd med bestemmelser gjort av nasjonale myndigheter åpner de offentlige skolene i kommunen fra kommende uke (uke 20)

Organiseringen av skolehverdagen vil bli noe ulik fra den vanlige skolen som vi kjenner, det vil bli større bruk av uteskole og fortsatt noe digital undervisning. Det er viktig for oppstarten av skolene at ansatte og elever er klare for den nye hverdagen, derfor kommer de ulike trinnene til å ha ulike oppstartsdager.

  • 1.-4. trinn starter mandag 11. mai
  • 5.-7. trinn starter tirsdag 12. mai
  • 8.-10 trinn starter onsdag 13. mai

Alle elever på voksenopplæringen skal tilbake på skolen i løpet av kommende uke. De ulike gruppene får beskjed fra skolen om oppstart.

Oppstartstidspunkt og oppmøtested ved de ulike skolene vil variere, det er derfor viktig at foresatte og elever orienterer seg på skolenes egne hjemmesider for detaljer som angår dem.

I Kragerø har vi anledning til å gi alle elever et tilbud på skolen, men på grunn av de smitteråd som vi er satt til å håndheve, reduseres antall undervisningstimer for 4.-7. trinn. Disse vil fra kommende uke ha tilbud om 24 timers undervisning per uke. Unntak fra dette er elever ved Levangsheia skole som fortsatt får tilbud om 28 timer.

Det gjøres svært mange ulike tiltak på skolene for å hindre smitte-spredning av covid-19. Det er fortsatt viktig at elever og foresatte setter seg inn i de smitterådene som gis og følger skolens rutiner. Det er et viktig prinsipp for smittevern at alle er helt friske når de kommer på skolen, så dersom man er snufsete eller utilpass, eller viser andre tegn på luftveisinfeksjon eller sykdom må man holde seg hjemme og ta kontakt med lege.

Dersom en elev blir syk i løpet av skoledagen må barnet hentes så snart som mulig, og deretter ta kontakt med lege. Syke barn skal ikke sendes på skolen.

Kragerøskolene er klare for å ta imot elevene igjen og etterstrebe en god og trygg og smittefri skolehverdag fra kommende uke. Velkommen!