Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

I Kragerø kommune blir foresatte informert om gjeldende lokale smitteverntiltak som gjelder i den enkelte barnehage eller skole, gjennom kommunikasjonskanaler som Min Skole App, eller gjennom My Kid i barnehage.  

Disse smitteverntiltakene kan gjelde oppstillingsplass for elever, avlevering- og henterutiner for foresatte i barnehage med flere.

De nasjonale smitteverntiltakene gjelder uansett skole eller barnehage. Og på denne nettsiden fra regjeringen er det laget en samleside over hvilke nasjonale regler som gjelder.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/#tocNode_1

Vi minner om det viktigste tiltaket du som foresatt kan påse: barn med luftveissymptomer skal holdes hjemme.

Klikk for stort bilde