Informasjon til deg som har tatt koronatest, på ulike språk.

FHI har nylig publisert et nytt informasjonsskriv med viktig informasjon til alle som tar koronatest. Skrivet er på 44 ulike språk .

Link til informasjons arkene