Informasjon om foreldrebetaling barnehage og sfo

Hvordan praktiseres dette i Kragerø kommune?

Det vises til informasjon fra regjeringen om at foreldre slipper å betale for SFO og barnehage i den perioden skole og barnehage er stengt. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

I Kragerø kommune praktiseres dette som følger:

Alle fakturaene for mars er sendt ut, med betalingsfrist 20. mars. Vi ber om at denne fakturaen betales. Trekk for oppholdsbetaling effektueres ved utsendelse av faktura for april.

Ved spørsmål kontakt barnehagen eller skolen der ditt barn går.

 

Kragerø 18.3.2020

Kommunalsjef Oppvekst