Forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune (hytteforbud)

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 er fastsatt.

Forskriften regulerer karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer. Forbudet gjelder overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

Helsetjenesten i våre hyttekommuner har ikke kapasitet til å hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere. Vi har fått tilbakemeldinger fra fylkesmennene på at mange ikke har fulgt den klare anmodningen om å reise hjem frivillig. Regjeringen innfører derfor et forbud. Vi forstår hvor inngripende dette vil oppleves. Men vi er i en svært utfordrende situasjon og må minske presset på helsetjenesten slik at alvorlig syke får hjelp, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Unntak for personer som bor sammen med smittede

Det gis unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Bakgrunnen er at det er betydelig risiko for at en koronasmittet kan smitte andre i samme husstand. Det vil ofte være praktisk vanskelig for den smittede å være isolert når man deler bolig med flere. Personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet, kan overnatte på hytten i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytten.

Kommunene har ikke dispensasjonsadgang

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men vi oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn.   

For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Oppfordring fra ordføreren

Ordfører oppfordrer alle til å forholde seg til dette. Når det gjelder å ha venner eller familiemedlemmer fra andre kommuner boende hos seg eller i campingvogner og båter vil oppfordringen være å bli hjemme i egen kommune til myndighetene kommer med annen informasjon.

Så til lokalbefolkningen vil jeg si at dere må huske at vi alle skal leve side om side når dette er over så ha tålmodighet om noen skulle bryte reglene og ikke gå i konflikter med våre kjære hytte turister.

Vi har alle et ansvar og angiveri eller sinne fører ikke godt med seg. Vi må stå sammen som et felles samfunn og land.  

Grunde Wegar Kundsen
Ordfører