Begrenset adgang til en del kommunale bygg og tjenestesteder

Den begrensede adgangen er et ledd i kommunens arbeid med å hindre smitte av koronaviruset.

Rådhuset

Rådhuset er stengt for publikum uten avtale.
Publikum som har gjort avtale ringer personen de har avtale med og vil bli hentet.

Henvendelser kan gjøres til servicesenteret på tlf 35 98 63 00 eller servicesenteret@kragero.kommune.no

Administrasjonshuset Tangen

Administrasjonshuset på Tangen stengt for publikum uten avtale.
Publikum som har gjort avtale ringer og vil bli hentet.

Har du avtale med:

Barnevernet                     ring 35 98 63 35

Helsestasjonen                ring 35 98 63 20 (476 15 378)

Alle andre tjenester       Ring sentralbord 35986200 og be om å bli satt over til den du har avtale med

Skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager holdes stengt. Unntak gjelder for barn som har fått innvilget et tilbud og for ansatte.

Læringssenteret

Læringssenteret holdes stengt, men vi hjelper deg via telefon 35 98 59 40  

Omsorgsboliger og sykehjem

Sykehjem og omsorgsboliger har innført adgangskontroll og alminnelig besøksstans. Det er hengt opp informasjon på inngangsdører.
Dersom besøk ikke kan unngås for eksempel fordi beboeren er alvorlig syk må beboerens avdeling først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes

Annet

Jernbanebygget - Stengt
Jomfruland gjestehavn - bygget er stengt
Offentlige toaletter -  er stengt

Oversikt over telefonnummer til ulike avdelinger/tjenestesteder