Arrangementer i adventstiden og knyttet til jul- og nyttårsfeiringen

Kragerø har opplevd et økende smittetrykk de siste dagene, noe som vi i Kragerø kommune ønsker å begrense mest mulig.

Dersom vi unngår å være tett på mennesker vi vanligvis ikke omgås og er nøye med å følge smitteverntiltakene, kan vi kanskje unngå å komme i en situasjon der Covid19-viruset sprer seg ytterligere og gjør flere av oss syke.

Kragerø kommune ber derfor om at alle tenker seg godt om før det inviteres til å samles. Nå bør vi begrense sosial kontakt til noen få, frem til risikoen for smittespredning har avtatt.