Arrangementer i adventstiden og knyttet til jul- og nyttårsfeiringen

Foreløpig har ikke Kragerø hatt større utbrudd av Covid19. Dette ønsker vi skal fortsette fremover. Derfor oppfordres det til i størst mulig grad å ikke gjennomføre ulike arrangementer og sosiale sammenkomster både utendørs og innendørs i tiden fremover som innebærer å samle mange mennesker.

Kommuner rundt oss har opplevd et økende smittetrykk, noe som vi i Kragerø ønsker å unngå mest mulig. Derfor oppfordrer Kragerø kommune våre innbyggere denne julen og nyttåret til ikke å arrangere sosiale sammenkomster eller arrangementer hverken utendørs eller innendørs som kan gi økt smittefare. Dersom vi unngår å være tett på mennesker vi vanligvis ikke omgås og er nøye med å følge smitteverntiltakene, kan vi kanskje unngå å komme i en situasjon der Covid19-viruset sprer seg og gjør oss syke.

Kragerø kommune ber derfor om at alle tenker seg godt om før det inviteres til å samles, og heller legger opp til å ha sosial kontakt med noen få, nære til risikoen for smittespredning har avtatt.

Kragerø kommune velger en restriktiv linje nå, fordi vi ved å være forsiktige de kommende ukene vil være bedre rustet til å møte den forventede smittetoppen som er varslet etter nyttår.

Link til Helsenorge sine råd om arrangementer og sosiale sammenkomster