Åpning av helsestasjonen, skolehelsetjenesten og HFU

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og HFU skal tilbake til normal drift, men det er enkelte oppgaver som skal prioriteres.

Planen på smitteforebyggende tiltak gjelder fremdeles.

 

Smitteforebyggende tiltak:

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme til. Vi har stort fokus på hygiene og vi holder avstand der det er mulig.

Døren på Tangen er låst, så ring når du ankommer så blir du hentet. Hoved nummer til helsestasjonen er 35 98 63 20

 • Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.
 • Setter opp timer med lengre tidsintervall enn vanlig, slik at det blir tid til vask, desinfisering og lufting mellom hver konsultasjon.
 • Ingen som er syke uansett årsak skal komme.
 • Ingen i karantene pga Covid-19 skal komme. 
 • Det er fremdeles ikke tilbud om drop-in. Alle må ringe inn på forhånd og det er bare timebestilling.
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen. 
 • Dersom mulig, kun én voksen følger barnet. 
 • Det er kun ansatte som skal ta i dørhåndtakene til kontorene, og inne på kontorene gjelder regelen om 2 meters avstand til pasienten, med unntak av undersøkelse og prosedyrer.
 • Ta med egen leke. Alle våre leker er fjernet. 
 • Foresatte vasker/desinfiserer hender når de kommer og når de går.

Prioriteringer på helsestasjonen og jordmortjenesten:

 • Helsestasjonen skal tilbake til normal drift. I tiden fremover vil vi gjennomføre alle planlagte konsultasjoner i henhold til retningslinjene fra Helsedirektoratet.
 • Hørselstesting i barnehager vil ikke gjennomføres da det er begrensinger på antall ansatte som kan være tilstede i barnehagene.
 • Vi tar kontakt med foresatte for ny time til neste konsultasjon. Dersom dere ikke hører fra oss vil vi gjerne at dere tar kontakt da det alltid er en mulighet for at noe glipper i en slik unntakstilstand som vi har hatt.
 • Vi ønsker også at dere tar kontakt dersom dere har spørsmål eller bekymringer vedrørende egne eller andre barn.
 • Gravide tar kontakt for timebestilling. Fra 01.05.20 har Kragerø helsestasjon jordmor i 100% stilling.

Prioriteringer i skolehelsetjenesten:

 • Vi ønsker å være tilgjengelig for elevene ute på skolene. Vi er opptatt av ikke all tilgjengelig tid ute på skolene skal gå med til fastlagte oppgaver. Helsesykepleierne vil foreta prioriteringer og sette elevene i fokus.
 • Skolestartundersøkelsen 1. trinn: Flere barn og foresatte har vært til skolestartundersøkelsen. Det er vanskelig å få gjennomført resten av disse med hensyn til smittespredning og da det krever at foresatte igjen må ta seg fri for å følge. Vi ønsker at de som har behov for eller ønsker en skolestartundersøkelse tar kontakt med helsesykepleier på skolen.
 • 8. klasse samtaler: Helsesykepleier vil deler ut skjemaer og følger opp de som har behov for eller ønsker oppfølging. Det er ikke mulig å få til alle de resterende samtalene.
 • Helsedirektoratet har et stort fokus på høyde og vekt måling. Det vil vi vurdere da vi tenker at det er ikke den viktigste oppgaven å prioritere.
 • Undervisning prioriteres ikke.
 • Helsesykepleierne har samarbeidsmøter med skolene fysisk og på teams og det fortsetter.
 • Vaksinasjon etter Barnevaksinasjonsprogrammet. Helsesykepleierne kommer ikke til å vaksinere i store grupper/klasser. De vaksinene som ikke har blitt satt har vi besluttet å vente med til høsten.

Prioriteringer helsestasjon for ungdom (HFU):

 • HFU starter opp med normal drift torsdag uke 18 med tilstedeværelse av helsesykepleier.
 • HFU holder åpent frem til 25. juni. I sommerferien vil det være stengt og ungdom må henvende seg til fastlegen.
 • Lege og helsesykepleier vil være tilstede torsdager i oddetallsuker.
 • Det er ikke lenger tilbud om drop-in. Alle må ringe inn på forhånd og det er bare timebestilling.
 • Det vil være fast telefontid hver torsdag i HFU sin åpningstid. Helsesykepleier vil besvare spørsmål og henvendelser. Tlf. 409 14 855.
 • Helsesykepleier vil gi flest mulig hjelp på telefon, og ta det som er mulig å ta av veiledning i forkant og etterkant på telefon.
 • Tilbyr spiral og p-stav.  
 • Ungdom får utstyr til klamydiatest, men utfører hjemme og sender ferdig frankerte konvolutter selv.
 • Ungdom får graviditetstest og utfører hjemme, og følges opp i etterkant med telefonkonsultasjon.
 • Helsesykepleier vil benytte telefonresept på prevensjon.
 • HFU vil prioritere de yngste, psykisk helse og ungdom med akutte symptomer. Lege kan ringes når det er behov for resept til ungdom under 16 år.
 • Helsesykepleier vil bruke arbeidstøy, munnbind og hansker.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten/helsestasjon-og-svangerskapsomsorg

Ung Arena:

 • Møteplassen er stengt
 • Telefontid mandag og torsdag 08.00-15.30, med mulighet for å avtale samtaler på andre tidspunkt.
 • Fysiske møter kan avtales dersom ungdom ønsker det.
 • De samme smitteverntiltakene gjelder.