Alle barn har rett til beskyttelse

Akkurat nå bor vi en sårbar verden, i et sårbart land, i en sårbar kommune, med et økende antall SÅRBARE BARN.

I denne dugnaden må vi ikke glemme barna. Det viktigste vi har. For omsorgssvikt tar ikke pause, selv i en pandemi.

Det er fint om du lytter og følger med. Hvis du tror at et barn du vet om ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder ifra.

DU MÅ BARE TØRRE Å LYTTE, FØLGE MED, OG SI IFRA.

Og ikke tro at andre ser og melder fra, eller tenk at du har nevnt det for andre. Det er du som må si ifra.

                                           Takk!

Kontakt

Vestmar barneverntjeneste 35986335 (dagtid)

Barnevernvakten i Telemark 900 53 304 (etter 16.00 og i helger/helligdager)

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111