Grunnet koronapandemien er det nødvendig å begrense fysiske kontakter på fastlegekontorene. Ingen må derfor møte opp på fastlegekontoret uten å ta kontakt på telefon eller elektronisk på forhånd. Dette gjelder også på legevakt.

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave. Dette gjelder i den perioden barnehagene eller skolene er stengt.

Departementet anser at verdikjedene for drivstofforsyning og matvareforsyning er samfunnskritiske. Barn av kritisk personell i disse verdikjedene skal dermed gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt.

Statsminister Erna Solberg har i dag, lørdag, bedt dem som har reist på hyttene sine for helgen eller for lengre opphold om å dra hjem.

Via Facebook etableres det nå grupper der vi inviteres til å melde oss som frivillige til å hjelpe de som sitter i karantene eller isolasjon med praktiske gjøremål.

Det er innført krav til karantene med mer for alle som reiser utenfor Norden. Jeg ber dere lese forskriften (vedlagt i lenke) og følge bestemmelsene slik de framkommer.

Kragerø kommune følger Helsedirektoratets vedtak om å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 kl 24.00. Videre er det lagt ned forbud mot ulike arrangementer og tilbud.

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Her er informasjon om koronavirus  og hvilke tiltak kommunen har iverksatt.

Alt helsepersonell som har vært på utenlandsreise og som får luftveissymptomer 14 dager etter hjemkomst skal testes.