Da det er økende grad av dagsturister ut til Jomfruland er det i dag besluttet å åpne toalettene på servicebygget på Tårnbrygga.

Lokal forskrift om stengning av campingplasser og forbud mot overnatting på campingplasser i Kragerø kommune i anledning utbrudd av Covid-19. Serviceanlegg i gjestehavner er stengt frem til 07.05. Båter kan legge til forutsatt at avstandsbestemmelsene følges.

Her er en statusoppdatering over de viktigste restriksjonene og oppmykningene i koronatiltakene i Kragerø kommune.

Akkurat nå bor vi en sårbar verden, i et sårbart land, i en sårbar kommune, med et økende antall SÅRBARE BARN.

I tråd med nasjonale myndigheters bestemmelser åpner de kommunale og private barnehagene 20. april, men i en begrenset åpningstid.

Vi deltar i den store landsdekkende dugnaden for å bremse smitteutviklingen av koronaviruset. Våre gjestehavner er derfor stengt på ubestemt tid.

Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid.

Trenger du hjelp til å få handlet eller er du alene og ønsker deg en telefonvenn? Da kan Frivilligsentralen hjelpe deg!

Barnehager og SFO ble stengt fredag 13. mars på grunn av koronaviruset. Ingen foresatte skal betale for et tilbud som ikke er gitt.

Til alle: Det vil ikke bli gitt andre opplysninger om pasienten. Våre smittevern- og beredskapstiltak fortsetter som nå, smittesporing pågår.