Da har vi fått svar på en god del prøver. Dessverre 4 positive på Covid-19. Det er snakk om to tilfeller fra siste utbrudd, en som er smittet i annen kommune og en som er smittet i utlandet.

Kragerø kommune har pr. 17.12.20 testet 2300 personer.
Av disse har vi pr. i dag 6 positive tester.

Kragerø har opplevd et økende smittetrykk de siste dagene, noe som vi i Kragerø kommune ønsker å begrense mest mulig.

Det er laget en samlet oversikt over åpningstider og ulike tiltak som Kragerø kommune har iverksatt i forbindelse med korona pandemien.

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette gjelder også reiser til fritidseiendommer og reiser hjem til jul.

FHI har nylig publisert et nytt informasjonsskriv med viktig informasjon til alle som tar koronatest. Skrivet er på 44 ulike språk .

For henvendelser vedrørende spørsmål og bestilling av test-time for Covid-19, har Kragerø Legevakt telefontid kl.0800-1500 på hverdager,  tlf. 116 117

Foreløpig har ikke Kragerø hatt større utbrudd av Covid19. Dette ønsker vi skal fortsette fremover. Derfor oppfordres det til i størst mulig grad å ikke gjennomføre ulike arrangementer og sosiale sammenkomster både utendørs og innendørs i tiden fremover som innebærer å samle mange mennesker.

Folkehelseinstituttet har kommet med nye råd ved innenlandsreiser.