Gode vaner som hindrer smitte. 

 Din innsats gjer ein forskjell!

Deine Mithilfe macht den Unterschied!

Your efforts can make a difference!

Den 29. mai kom det tre nye veiledere om smittevern for skole og barnehage. En for barnehage, en for 1.-7. trinn og en for 8.-10.trinn.

For at vi skal få til gjenåpningen ber vi alle som besøker oss om å overholde smittevernsregler og benytte våre digitale tjenester og selvbetjening så mye som mulig.

Kommunestyret vedtok 18. mai 2020: «Det gjøres et unntak fra gjeldende vedtekter ved at det for 2020 åpnes for å stenge de kommunale barnehagene en ekstra uke.»

Dette betyr at alle de kommunale barnehagene er feriestengt ukene 29 + 30 + 31 (13. – 31. juli) sommeren 2020.

Grunnen er den situasjonen som har oppstått i samfunnet knyttet til Covid-19 pandemien. Det å stenge barnehagene en ekstra uke denne sommeren er et ledd i smittevernsarbeidet.

Det er besluttet å innføre gågater på lørdager frem til den vanlige sommerstengning av gater i sentrum. Årsaken til lørdagstengningen er situasjon rundt koronaviruset og våre trange gater. Det vil bli skiltet.

Barnehagene vil i løpet av to uker trappe opp til ordinær åpningstid.

Uke 21: Klokka 7.30-15.30

Uke 22: Klokka 7.30-16.30 

Barnas Kragerøsang:

"Noen av oss bor i ett hus nære vannet

Og andre bor i blokk eller ute på landet.

I byen og på øyene skal unger ha sin barndom. 

Fra Sannidal til Jomfruland og alt som er i mellom

Vi er barn av Kragerø,

Og dette er vår sang!

Vi er fra mange land 

Men bor i Kragerø!"

 

 

Her er en statusoppdatering over de viktigste endringene og oppmykningene i koronatiltakene i Kragerø kommune samt myndighetenes oppmykningsplan.

I tråd med bestemmelser gjort av nasjonale myndigheter åpner de offentlige skolene i kommunen fra kommende uke (uke 20)

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og HFU skal tilbake til normal drift, men det er enkelte oppgaver som skal prioriteres.

Da det er økende grad av dagsturister ut til Jomfruland er det i dag besluttet å åpne toalettene på servicebygget på Tårnbrygga.