Begge er nærkontakter. Den ene har bopel i annen kommune og isoleres og spores der. Alle testede ved Sannidal bokollektiv har negativ førstetest.

Det er konstatert 3 nye smittetilfeller i dag. 2 er nærkontakter til tidligere smittede. Det pågår sporing i forhold til det tredje tilfellet.

Smittevei er kjent og de smittede har vært i karantene. Smittesporing er iverksatt.

Alle testene som er tatt av barn og ansatte ved Kalstad barnehage i forbindelse med at en av personalet hadde fått påvist covid-19 – er negative.

En ansatt ved en av våre omsorgsboliger har testet positivt for covid 19. Den ansatte er i isolasjon i hjemkommunen.

Smittevei er kjent og de smittede har vært i karantene. Smittesporing er iverksatt.

Kragerø kommune har mottatt melding om to nye positive covid19 tester i kveld.

Kragerø kommune viser til regjeringens anbefalinger (datert 2303) for hvordan påskeferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte

I Kragerø kommune blir foresatte informert om gjeldende lokale smitteverntiltak som gjelder i den enkelte barnehage eller skole, gjennom kommunikasjonskanaler som Min Skole App, eller gjennom My Kid i barnehage.