I Kragerø er Covid 19 testing sentralisert til legevakten. Dersom man har symptomer fra luftveiene så ring legevakten for vurdering på tlf 116117 og bestille time. Prøver tas mellom 14.30 og 16.00, fortsatt etter avtale.

Fra onsdag 12. august ble det innført nye kriterier for å teste seg for covid-19. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan ta kontakt med legevakta 116117 for avklaring.

Vi ønsker alle barn og elever velkommen til et nytt barnehage- og skoleår. Pandemien Covid 19 vil fortsatt prege vår organisering av hverdagen i barnehage og skole. Ansatte, barn og foreldre må til enhver tid forholde seg til de smittevernstiltakene som gjelder.   

Regjeringen bremser gjenåpning og strammer til for å beholde kontrollen på smittespredningen. Innfører blant annet skjenkestopp kl.24.00.

For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden.

Skal du arrangere konfirmasjon, bryllup eller annen sammenkomst i høst?

For å hindre koronasmitte til pasienter i kommunens helsetjenester, har Kragerø kommune bestemt at helsepersonell som har vært på ferie utenfor Norden skal testes før de begynner i jobb.

  • Husk god hånd- og hostehygiene. 
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. 
  • Det bør minst være en meter mellom dere. 
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.
  • Har du symptomer på covid-19 bør du testes

Kragerø, Bamble og Larvik kommuner tillater fortøyning av båter på utsiden av hverandre.

To personer har testet positivt på Covid -19 i Kragerø.

Begge er turister og har returnert til hjemsted for videre oppfølging.

Smittesporing blir gjort både i Kragerø og på hjemsted, og mye tyder på at smitte har skjedd utenfor Kragerø kommune.