Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

24 SPRÅK/LANGUAGES - Hold deg oppdatert/Stay updated on coronavirus. This advice is updated regularly.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 er fastsatt.

Det er med glede at Kragerø kommune kan konstatere at mer enn 50 personer med helsefaglig bakgrunn har registrert seg via kommunens nettsider. Samtidig ønsker vi at flere personer registrerer seg slik at vi har en solid ressursbank dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell.

På grunn av koronapandemien har Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune satt i verk kraftige tiltak for å redusere smittefaren, samt rasjonere på nødvendig smittevernsutstyr.

Den begrensede adgangen er et ledd i kommunens arbeid med å hindre smitte av koronaviruset.

Oppsummering av status etter møte med de øvrige Telemarkskommunene og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, samt internt møte i utvidet kriseledelse i kommunen.

Hvordan praktiseres dette i Kragerø kommune?

Har du helsefaglig utdanning, student innen helse/sosial, VG2 elev eller relevant erfaring fra helse- og omsorgssektoren, men jobber med helt andre oppgaver i dag?

Vi reduserer kraftig på tilbudet og vil kun følge opp de minste barna, barnevaksiner og de med spesielle behov for oppfølging.