Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering og opptrening i hjemmet, med dine mål i fokus. Målsetting kan for eksempel være å øke ditt funksjonsnivå, mestre daglige aktiviteter og fremme deltakelse utenfor hjemmet. I Kragerø har vi et tverrfaglig team som består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut som jobber med hverdagsrehabilitering. 

Tjenesten vil kartlegge din situasjon, og sammen med deg sette opp mål og tiltak for en 3 ukers periode av gangen. 

Ingen egenbetaling.

 

Kontaktinformasjon:

Hverdagsrehabilitering kan du søke på selv ved å fylle ut følgende skjema Helse- og omsorgstjenester (PDF, 459 kB) Søknaden sender du til tjenestekontoret i Kragerø Kommune.

Du kan også henvende deg til tjenestekontoret på telefon: 35 98 50 00 eller til vår hovedkontakt for hverdagsrehabilitering Karen Weisser: 91 24 48 82.