Demenskoordinator

Demenskoordinator er et tilbud til personer med demens og deres pårørende, og den som har oversikt over hvilke aktiviteter og tjenester som kan tilbys personer med demens. Demenskoordinator er organisatorisk plassert i hjemmesykepleien, og har et tett samarbeid med øvrige avdelinger innen helse og omsorg.

 

Arbeidsoppgaver for demenskoordinatoren

  • Gjennomføring av førstegangssamtale med nye brukere i hjemmesykepleien med demens 
  • Kartlegging i tverrfaglig samarbeid med ergoterapeut, Tjenestekontoret og Psykisk helse
  • Kontaktperson ved spørsmål om dagsentertilbud
  • Undervisning og veiledning av demenskontakter og annet personell
  • Organisering og oversikt over demensnettverket i kommunen
  • Kontaktperson for frivillige organisasjoner som samarbeider med omsorgstjenesten

 

Demenskoordinator kan kontaktes via mobil nr: 902 46 734, eller via: 

1. Tjenestekontoret på tlf. 35 98 50 00 (dagtid mandag til fredag)

2. Hjemmesykepleien Indre by på tlf. 35 98 51 88 (dagtid mandag til fredag)