Demenskontakt for hjemmeboende

Demenskontakt er et tilbud til personer med demens og deres pårørende. Demenskontakten har oversikt over hvilke aktiviteter og tjenester som kan tilbys personer med demens.

Demenskontakten er organisatorisk plassert i hjemmesykepleien, og har et tett samarbeid med øvrige avdelinger innen Helse og Omsorg.

 

Arbeidsoppgaver for demenskontakten

  • Hjemmebesøk og pårørendesamtaler
  • Gjennomføring av førstegangssamtale med nye brukere i hjemmesykepleien med demens 
  • Kartlegging i tverrfaglig samarbeid med ergoterapeut/fysioterapeut , Tjenestekontoret og avdeling for Psykisk helse
  • Bistår med informasjon om kommunens tilbud til personer med demens og deres pårørende
  • Tilrettelegger i forhold til hjelpemidler og bruk av velferdsteknologi for å ivareta pasientenes sikkerhet
  • Demenskontakten samarbeider også med fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre relevante instanser

 

Fra 01.10.21 kan demenskontakt Hannah Mari Eikelia Jensen treffes på telefon 902 46 734 mandager kl 10-14.

Øvrige dager kan Tjenestekontoret kontaktes på tlf. 35 98 50 00 (dagtid mandag til fredag)

Ny stilling for Demenskoordinator er opprettett. Demenskoordinator vil ha et overordnet ansvar for koordinering av demensarbeidet i kommunen, og tiltrer stillingen medio august 2022.