Videre håndtering av koronapandemien i Kragerø kommune

Smitten er økende, og mange innbyggere vil bli smittet og syke i ukene som kommer. Fordi det ikke lenger er mulig å stoppe smitten, er mange av de mest inngripende tiltakene opphevet. Munnbind og meteren gjelder fortsatt, men mye av ansvaret for videre oppfølging ved smitte er gitt til innbyggerne

Alle endringene gjelder fra 1. februar 2022, og de nye reglene erstatter de gamle.

Du finner detaljert informasjon om alle endringene når det gjelder barnehage/skole, organiserte fritidsaktiviteter, arrangementer, serveringssteder på regjeringen.no.

For innbyggere i Kragerø er det særlig viktig å merke seg følgende:

Til deg som er smittet:

 • Hvis du tester positivt på selvtest, bør du registrere positiv selvtest i Remin.
 • Smittesporinga kommer ikke til å ringe deg opp rutinemessig slik vi har gjort tidligere, men sender deg en SMS med lenke til oppdatert informasjon.
 • Når du eller ditt barn er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter, barnehage, skole eller arbeidsgiver.
 • Isoleringstiden for deg som er smittet er nå fire dager.
 • Du som er smittet, kan avslutte isolering etter fire dager, hvis du har vært feberfri i minst 24 timer.
 • De som skal ha bekreftende PCR-test, bestiller dette selv via smittesporingstelefonen.

Til dine husstandsmedlemmer:

 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene
 • Regjeringen anbefaler at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet. Hvis du ikke kan holde avstand til
 • den som er smittet, anbefaler regjeringen at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette -til sammen ni dager.
 • Dersom testene er negative, kan du gå på jobb som vanlig, men arbeidsgiver bør informeres.
 • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
 • Regjeringen anbefaler at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du bør unngå store sammenkomster og arrangementer i ti døgn etter siste nærkontakt.
 • I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest.

Særlig når det gjelder barn:

 • Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun å teste ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden.
 • Norske barn har skoleplikt, og skal møte på skolen når de friske selv om det er smitte i husstanden eller på skolen.
 • Det er ikke lenger anbefalt jevnlig testing i skoler og barnehager.

Særlig når det gjelder personer i risikogruppene:

 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, men ikke isolere seg. Det er viktig med sosial kontakt.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør være spesielt forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte.

Smittesporinga i kommunen kan fortsatt hjelpe deg ved behov, ring 901 67 663

Se også:  https://www.kragero.kommune.no/aktuelt/mange-av-smitteverntiltakene-vi-har-hatt-i-vinter-er-fjernet.21636.aspx