Befolkningen i Kragerø kommune kan fortsatt henvende seg til vaksinetelefonen for timebestilling pr. telefon 90 74 17 55. Vaksinetelefonen er åpen daglig mellom kl.9-14.

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet, besluttet å tilby en oppfriskningsdose(boosterdose) til de eldste aldersgruppene.

Ungdom over 16 år bestemmer selv. Vaksinasjon i aldersgruppen 12- 15 år krever samtykke fra begge foresatte. 

Regjeringen har nå besluttet å tilby en tredje 3. dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. 

Det er startet opp med vaksinering av de mellom 16 og 18 år. Vaksinasjonstelefonen 90 91 83 47 vil videre være åpen fra kl. 09.00 til 14.00.

Vi ber nå om at alle som er satt opp til vaksinering i oktober og november, samt de som er satt opp på vaksinering i uke 38 og 39, ringer og fremskynder vaksinetimen sin.

Kragerø kommune vil få så mange vaksiner i løpet av uke 34-35 at  vi regner med å fullføre massevaksineringen av Kragerøs befolkning i løpet av uke 36. 

Vi har fremdeles 300 vaksinetimer til fordeling kommende uke (33). 

Vi har ledige vaksinetimer i uke 33 og oppfordrer personer som er vaksinert med 1. dose før 15. juli, om å kontakte vaksinetelefonen på 9089 8459 (kl 09.00-14.00), for omgjøring av time. Fordeling gjøres etter prinsippet «førstemann til mølla»

Vi ber nå alle Kragerøboere som ikke har satt seg opp til Covid- vaksinering dose 1, om å bestille time nå. Etter uke 32 vil ikke dose 1 lenger prioriteres, unntatt ved medisinske årsaker. Vi ber om at de som har fått dose 1 FØR  første juli tar kontakt for å fremskynde sin dose 2. Vi har noen ledige timer denne uken og nærmere 500 timer ledig neste uke. VAKSINETELEFON 9089 8459, KL 09.00 – 14.00.