Fra mandag 24.01.22 kan hurtigtester hentes på Servicesenteret på Rådhuset – mandag-fredag kl 11.00-18.00. Husk å bruke munnbind og hold avstand til andre.

Ved høyt smittepress eller smitterisiko kan jevnlig testing av grupper være et godt tiltak. I kommuner med høyt smittenivå vil jevnlig testing av barn og ungdommer redusere spredningen av koronavirus i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter. Dette reduserer sykefravær og utbrudd som vanskeliggjør undervisning, og det reduserer smitten i lokalsamfunnet.

Dette er 13 voksne og 5 barn/unge. 56 personer testet seg ved legevakta i går.

Dette var 3 voksne og 8 barn. 3 smittede personer er bostedsregistrert i Kragerø men oppholder seg andre steder.   71 Personer testet seg på legevakta i går

Dette er 4 barn/unge og 7 voksne.

Det var 9 barn/unge og 7 voksne. Det er fortsatt noe etterslep på prøvesvar. 22 personer testet seg på legevakta i går.

Kragerø kommunes kriseledelse har i dag bestemt at skoler og barnehager går over til grønt nivå i trafikklysmodellen. Kragerø skole skal fortsatt stå på gult nivå, grunnet smittesituasjonen.

Disse er 4 barn og 5 voksne og prøvesvarene er fra tirsdag. Det er ca 1 dag etterslep på analysene. Smittesporing er gjennomført.

Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Begge er voksne og smitteveiene er kjent. En del prøver blir ikke analysert før i dag. 32 personer testet seg på legevakta i går.