Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering og opptrening i hjemmet, med dine mål i fokus. Målsetting kan for eksempel være å øke ditt funksjonsnivå, mestre daglige aktiviteter og fremme deltakelse utenfor hjemmet. I Kragerø har vi et tverrfaglig team som består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut som jobber med hverdagsrehabilitering. Det gjøres en kartlegging av din funksjon og dine mål før og etter perioden. 

Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen og avta i takt med at din funksjon blir bedre. 

Total varighet er ca 4 uker, med oppfølgingssamtale etter 10 uker. 

Ingen egenbetaling.

 

Kontaktinformasjon:

Hverdagsrehabilitering kan du søke på selv ved å fylle ut følgende skjema Helse- og omsorgstjenester (PDF, 459 kB) Søknaden sender du til tjenestekontoret i Kragerø Kommune.

Du kan også henvende deg til tjenestekontoret på telefon: 35 98 50 00 eller til vår hovedkontakt for hverdagsrehabilitering Karen Weisser: 91 24 48 82.