"Sånn er livet" stressmestring

Dette er et kurs for deg som lever med ulike helseutfordringer og/eller belastninger og som ønsker å bedre evnen til å håndtere hverdagen og bruke din egen livserfaring til å gå videre i livet selv om problemer gjør det utfordrende.  Kurset er for alle, uansett rolle og livssituasjon.

Belastninger som er så omfattende, at en ikke er i stand til å mestre dem på en måte som en selv opplever som akseptabelt, kan gi stress-reaksjoner.

Disse reaksjonene kan være

  • Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet
  • Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  • Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme

Målet med kurset

Å finne sin egen nøkkel og sin egen kunnskap. Det er fokus på å ta fram livskreftene som alle mennesker har med seg. Dette er ikke behandling, men handling og håndtering av livet, sånn det er. Problemene blir ikke nødvendigvis borte, men du kan leve bedre med deg selv.

Kurset bygger på prinsippene om selvhjelp i grupper: Å få i gang en forandringsprosess slik at hver og en kan finne sin egen vei. Dette skal være et kurs og et fellesskap der du henter din kunnskap innenfra. Du blir introdusert for metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til helse. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. Ulike temaer og øvelser blir gjennomgått hver gang som grunnlag for samtale og refleksjon.

Det avholdes 1 – 2 kurs pr år. Kurset er en gang hver uke over 8 uker. Kurset er gratis og annonseres i lokalavisa. Ta gjerne kontakt for informasjon om når neste kurs holdes.

Kontaktinfo

Agnes Heldal
Sykepleier
E-post
Mobil 992 17 452
Sykepleier
. Tjenestekontoret
E-post
Telefon 35 98 50 00