Pårørendeskole

PÅRØRENDESKOLE FOR MENNESKE MED DEMENS!

Kragerø starter kurs for pårørende til personer med demens.

Vi holder kurs over 6 kvelder hver høst. Følgende temaer:

· sykdomslære demens · kommunikasjon · vergemål, samtykke og framtidsfullmakt ·pårørende sin historie · ventesorg · gode øyeblikk

Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet.

Hva er pårørendeskolen?

Det blir faglige forelesninger samt plenums- og gruppesamtaler. Pårørende får kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

Pårørendeskolen i Kragerø er i regi av kommunen i samarbeid med Kragerø demensforening.

Avlastning

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset! Vi holder åpent på dagsenteret 2.etg.på sykehuset disse kveldene.

 

For spørsmål; 

Ta kontakt med demenskoordinator

Linda Heggernes Varpe

Tlf: 90246734