Pårørendeskole

Kragerø kommune holder kurs for pårørende til personer med demens. Kurset går over 6 kvelder og har følgende temaer:

  • Sykdomslære demens
  • Kommunikasjon
  • Vergemål, samtyke og framtidsfullmakt 
  • Pårørende sin historie
  • Ventesorg
  • Gode øyeblikk og tjenestetilbud
Pårørrendeskole - Klikk for stort bilde

Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet.

Hva er pårørendeskolen?

Det blir faglige forelesninger samt plenums- og gruppesamtaler. Pårørende får kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

Pårørendeskolen i Kragerø er i regi av kommunen i samarbeid med Kragerø demensforening.

Avlastning

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset! Vi holder åpent på dagsenteret 2.etg.på sykehuset disse kveldene.

Kurset blir annonsert på nettsiden, i avisen og på kommunens Facebook-side.

Nytt pårørendekurs starter opp 10.10.23

For påmelding kontakt; 

Linda Heggernes Varpe

Demenskoordinator

Tlf: 90246734

linda.h.varpe@kragero.kommune.no

Tilbakemelding